گروه طراحی ایده

طراحی مجله، طراحی نشریه، طراحی جلد، طراحی آرم و سربرگ، طراحی لوگو، انجام خدمات طراحی با کادر مجرب و متعهد

طراحی مجله

طراحی مجله

مدلهای مختلف طراحی مجله و ماهنامه؛ طراحی قالب کلی مجلات مجله ماهنامه فصلنامه مدل های مختلف طراحی مجله ماهنامه فصلنامه با توجه به نیاز بازار

طراحی صفحه روزنامه

طراحی layout کلی روزنامه در درجه اول با نظر مدیران مربوطه و صاحب نظران با توجه به نوع مخاطب و حجم مطالب انجام می شود. برای طراحی صفحه روزنامه باید جایی برای تیتر اصلی و تیتر های فرعی در نظر گرفت. عکس های مربوط به خبر های صفحات روزنامه باید با دقت و ظرافت خاصی انتخاب شوند و در مرحله آخر متن را به صفحه اضافه می شود.

طراحی صفحه روزنامه

نمونه کارها

طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی پاپ آپ نمایشگاهی، رول آپ نمایشگاهی از ایده تا پیاده سازی و نصب