طراحی صفحه روزنامه

طراحی صفحه روزنامه

طراحی layout کلی روزنامه در درجه اول با نظر مدیران مربوطه و صاحب نظران با توجه به نوع مخاطب و حجم مطالب انجام می شود.

برای طراحی صفحه روزنامه باید جایی برای تیتر اصلی و تیتر های فرعی در نظر گرفت.

عکس های مربوط به خبر های صفحات روزنامه باید با دقت و ظرافت خاصی انتخاب شوند و در مرحله آخر متن را به صفحه اضافه می شود.

برخی نمونه های روزنامه های تلگرامی را در زیر مشاهده می نمایید

  • منتخب

برای اطلاع از قیمت و زمان انجام کار از طریق نرم افزار بله به شماره ۰۹۳۶۱۸۷۴۶۸۳ پیام خود را ارسال نمایید