گروه طراحی و صفحه آرایی ایده

صفحه آرایی مجله

طراحی و صفحه آرایی مجله مجموعه شرکت های شستا

طراحی مجله هلدینگ تاسیکو با نرم افزار ایندیزاین و فتوشاپ و ایلستریتور انجام شده است.

گروه طراحی ایده جهت طراحی نشریه ضمن برگزاری جلسات متعدد با مدیران هلدینگ تاسیکو به ارائه نظر و ایده جهت تهیه محتوا و طراحی نشریه پرداختند.

جهت مشاوره تلفنی در خصوص طراحی مجله و صفحه آرایی با گروه طراحی ایده  کلیک نمایید 📱مشاوره با گروه طراحی ایده 

نمودار پیشرفت سایت در حال طراحی

طراحی 80%
طراحی و صفحه آرایی با ایندیزاین 100%
بازاریابی 70%

آخرین اخبار

نمونه صفحه آرایی و طراحی مجله