طراحی مجله با ایندیزاین

طراحی مجله کلاس شگفت انگیز من

طراحی جلد با استفاده از نرم افزار فتوشاپ و ایندیزاین انجام شده است