طراحی گزارش عملکرد هلدینگ تاسیکو

طراحی مجله با ایندیزاین / رنگی / 100 صفحه

در طراحی مجله از اینفوگرافی و المان های گرافیکی مختص این شرکت استفاده شده است