20
آوریل

۵ راهکار اساسی برای مدیریت تیم طراحی مجله در دورکاری دوران کرونا

تیم های طراحی مجله و صفحه آرایی مجله به دورکاری عادت دارند و در خیلی از زمینه ها به نحوی تجربه دورکاری یک تیم از هم را، تجربه کرده اند. اما همیشه خیالشان از این بابت راحت بوده است که نهایتا اگر مشکلی پیش بیاید یکروز دورهم جمع می شویم و تا هر موقع شب که لازم باشد دورهم می نشینیم و کار را جمع میکنیم؛ اما در دوران کرونا این فرصت دیگر پیش نمیآید.

در ادامه ۵ راهکار اساسی برای هدایت راحت تر یک تیم طراحی توسط گروه طراحی ایده پیشنهاد میگردد

۱-اعضای تیم را با هم همدل کنید. شرایط خاص هریک از اعضای تیم را بشناسید تا همدلی پیش بیاید

۲-از مکالمه تصویری و رو در رو غافل نشوید.اما برای این کار شرایط خاص هریک از اعضا تیم را در نظر بگیرید، ممکن است در فضای خانواده امکان برقراری ارتباط تصویری کاری هماهنگی های دیگری نیز داشته باشد.

۳-حس کارگروهی را در افراد زنده نگه دارید و بیش از حالت عادی با افراد تیم در ارتباط باشید مثلا با ارسال پاورپوینت ها و مطالب آموزشی در خصوص طراحی مجله

۴-به سراغ راحت ترین و دردسترس ترین ابزار ارتباط به اعضا باشید و کسی را به دردسر نیاندازید

۵-حس نشاط را بین همکاران گروه طراحی مجله زنده نگه دارید و از گفتگوهای دسته جمعی در دوران دورکاری کرونایی غاقل نشوید