دوست شهید من محمدحسین محمدخانی
09
مارس

دوست شهید من، شهید محمدحسین محمدخانی

(حاج عمار) فرمانده نام آور تیپ هجومی سیدالشهداع از راست، نفر اول، مدافع حرم شهید «سعید سیاح طاهری»، نفر سوم، «محمدحسین محمدخانی»، نفر چهارم، «شهید حاج حسین همدانی»، نفر...

ادامه مطلب