پروژه های کاربردی اکسل

به نام یکتا خالق بی همتا

در این بخش به بررسی و معرفی برخی پروژه های انجام گرفته با برنامه اکسل خواهم پرداخت،

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری و بلعکس؛

یکی از پروژه های کاربردی اکسل برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری و تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمری است، که بصورت معمول توسط فرمول های خود برنامه اکسل قادر به انجام آن نیستیم و تحت عنوان پروژه های کاربردی اکسل قادر به انجام است.

به فرض شما می خواهید بدانید روز اول فروردین سال ۱۳۸۰ به میلادی چه روز و ماه و سالی است، بوسیله این پروژه می توانید به راحتی تمامی تاریخ ها را به هم تبدیل کنید و  از آن در فرمول های مختلف بهره ببرید.

به این تصاویر توجه فرمایید >>

محاسبات هزینه برق مصرفی ۴۴ باب فروشگاه کفش (با توجه به تعرفه و قوانین اداره برق):

در این بخش از پروژه های کاربردی اکسل به محاسبات مهمی رسیدیم که جزء تجربیات من در شرکت بازرگانی بود، آنها می بایست روشنایی خود را به گونه ای تنظیم می نمودند که هزینه برق آنها زیاد نشود، باید به مصرف در اوج ساعات و مصرف روشنایی توجه می شد، انتخاب تعداد چراغ ها در ویترین و تابلو و در محوطه فروشگاه مهم بود. که پس از روشن شدن موضوع از سوی کارفرما این پروژه با قابلیت تعیین تعداد چراغ ها و متراژ به اتمام رسید، این اطلاعات راهی روشن برای مدیران شرکت بازرگانی تعیین نمود.