اکسل Excel
31
ژانویه

دوره کاربردی اکسل مقدماتی و پیشرفته

اگر بخواهیم اکسل را در دو سرفصل برای افراد و گروههای مختلف تقسیم نماییم میتوانیم موضوعاتی مختلف اکسل را در دو سطح دسته بندی نماییم دسته اول که موضوعاتی ساده تر و عمدتا محاسباتی سرو کار خواهند داشت و دسته دوم کار با ابزارهای تحلیلی و بانک اطلاعاتی سرو کار خواهند داشت .

دوره کاربردی اکسل مقدماتی

در صرفصل مقدماتی به ترتیب موارد زیر میتواند تدریس و یا یادگیری شود .
۱- نکات مهم در افزایش سرعت و کار با اکسل
۲- تنظیمات پرینت و انواع نما در اکسل
۳- انواه فرمت گرافیکی و عددی در اکسل
۴-نمودارها
۵- ساختار توابع کار با دسته توابع ریاضی ،آماری ، و تابع ساده IF
۶- حالت ساده CONDITIONAL FORMATING ، DATAVALIDATION
۷- کار با ابزارهای SORTtt-FILTER-FIND
۸ -ابزارهای مختلف همچون SPECIALPASTE
۹-حالت ساده VLOOKUP
تا این مرحله میتوان اکسل را اکسل مقدماتی نامید .

دوره کاربردی اکسل پیشرفته

هدف : دوره اکسل پیشرفته با هدف رسیدن به مهارت برنامه نویسی با استفاده از ترکیب توابع و استفاده از ابزارها فصل بندی گردیده است .

کاربران دوره : رشته های مالی ، حسابداری ،مهندسی ، مدیریت و هر دانش آموخته ای که با محاسبات و داده ها ی اطلاعاتی سرو کار دارد .

سرفصل های که در این دوره برنامه ریزی گردیده است به شرح زیر میباشد :

مطالب کاربردی در افزایش مهارت استفاده از اکسل

نکات کاربردی گرافیک  و نمودارها در استفاده از اکسل

ساختار انواع فرمول نویسی در اکسل

ارائه فرمولهای کاربردی (ریاضی ، آماری ، منطقی ، جستجو.متنی ، بانک اطلاعاتی )

نکات ابزارهای کاربردی در اکسل

ابزارهای تحلیل و آنالیز داده ها what if analyse

مباحث بانک های اطلاعاتی و تهیه نرم افزار

کار با ابزار pivot table